Nyitvatartás

Kedves látogatóink!

A Pásztói Múzeum 2015. május 16-án(szombaton) ZÁRVA tart!

 

 

 

 

Terepgyakorlati programok az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatóinak

Idén ötödik alkalommal járnak Nógrád megyében terepgyakorlaton az ELTE TTK Környezettan szakos, első éves, mesterképzésben résztvevő diákjai. Vezetőjük Dr. Weiszburg Tamás, az ELTE TTK Ásványtani tanszékének docense. Programjuk visszatérő eleme a Pásztói Múzeum és a sámsonházai kőbánya védett geológiai feltárásának meglátogatása. Idén plusz elemként került a programba a Gyulakeszi Riolittufa Formáció kazári eróziós területének, és a Kazári Homokkő Formáció típusszelvényének felkeresése. Mindhárom helyszínen múzeumunk igazgatója, Dr. Hír János kalauzolta a csoportot. A gyöngyösoroszi mélyszinti ércbányába, ahol a diákok a rekultivációs munkákkal ismerkedtek, Dr. Gherdán Katalin muzeológus kísérte el őket.

dr. Gherdán Katalin

muzeológus

Csohány 90

A Csohány Baráti Kör, Pásztó Kultúrájáért Alapítvány és a Pásztói Múzeum minden évben megemlékezik Csohány Kálmán születésnapjáról. Ilyenkor megújul a Galéria harmadik terme és a gazdag életmű, vagy a művész által összeállított képzőművészeti gyűjtemény kevésbé ismert alkotásait vesszük elő.

Az idei azonban kerek évforduló: 90 év, kevesek kiváltsága ilyen magas kort megérni. Idén áprilisban lesz 35 éve, hogy 1980-ban, fájdalmasan korán, 55 évesen távozott tőlünk Csohány Kálmán, a kétszeres Munkácsy-díjas grafikusművész, városunk szülötte. Temetésén az akkori tanácselnök ígéretet tett, hogy egy év múlva meg lesz a Galéria. Az ígéret azután 2001-ben vált valóra, amikor Sisák Imre polgármester úr és a képviselőtestület felismerte az életmű jelentőségét és felújíttatta a műemléki negyedben álló korábbi iskolaépületet. A Pásztói Múzeum fiatal, tehetséges művészettörténésze, Shah Gabriella pedig megtervezte a kiállítást.

A Galériát még Supka Magdolna, a magyar művészettörténészek nagyasszonya, Csohány kiváló ismerője nyitotta meg – akkor már túl a 90. évén. Nem sokkal ezután örökre eltávozott tőlünk, mint ahogy minap búcsúztattuk el id. Becsó Károlyt, aki a nyolcvanas évek elején a művelődési ház igazgatójaként sokat tett a képzőművészeti gyűjtemény megóvásáért.

És az idő visszafordíthatatlanul halad. Jönnek az új generációk. A mi feladatunk és felelősségünk az, hogy megértessük a fiatalsággal, hogy a Csohány-életmű nemcsak pásztói érték, hanem az egyetemes magyar kultúra egy nagyszerű mozaikdarabja.

Ez évi rendezvényünkön ifj. Csohány Kálmán, a művész fia beszélt a pásztói képzőművészeti gyűjtemény megalapozásáról és Shah Gabriella művészettörténész a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott köszöntőt. Közreműködtek a Mikszáth Kálmán Líceum tanulói és a Rajeczky Benjamin Zeneiskola növendékei. A műsort Herczegné Varga Ilona, a Mikszáth Kálmán Líceum igazgatónője állította össze.

A Pásztói Múzeum 2014 októberében volt 30 éves. Az Oskolamester házából induló intézmény ma négy épületben 10 állandó kiállítással várja látogatóit. Az intézményben a Galériát és a képzőművészeti gyűjteményt továbbra is legjobb tudásunk szerint kezeljük és hozzájárulunk annak minél szélesebb körű megismertetéséhez.

 

Dr.Hír János

múzeumigazgató