Kiállítóhelyek


Oskolamester háza

Az intézmény indulása a pásztói Oskolamester ház megnyitásához kötődik, amely fehérre mázolt falaival már messziről felhívja magára a figyelmet, a látogatók által igen közkedvelt egysége a múzeumunknak. Az Oskolamester háza eredeti építésű XV. századi lakóház, melynek rámpás lejáratú pincéjében került berendezésre a középkori szőlőkultúrát bemutató kiállítás. Pásztói Jakab 1428-ban kelt végrendeletében a pásztói „scola magisterre” hagyott egy lovat. Ebben a végrendeletben említették tehát először az iskolamestert. Háza az évszázadok során erősen átépítve maradt fenn, 1968-ig benne lakott a mindenkori pásztói kántortanító és családja. Kisméretű, gótikus, kőkeretes ablakai keltették fel a műemléki szakemberek figyelmét, amelynek köszönhetően az 1978-79-ben folyt régészeti ásatások során a kamra padlózata alatt található, évszázadokon át rejtőző gabonatároló vermekből egy középkori háztartás csaknem teljes kelléktára előkerült.

Középkori Romkert

A műemléki városközpont további fejlődése mellett az Oskolamester háza közvetlen közelében feltárt középkori ciszterci templom romjai, az üveghuta és kovácsműhely is szabadtéri kiállítóhellyé vált, utóbbi hazánkban is egyedülálló ipartörténeti emlék.
1965-ben kezdődtek a feltárások a kora középkori bencés, később ciszterci apátság alapjainál, amely ma romkert formájában látható. Az apátság 1526-ig működött, a török hódoltság során romokban hevert, míg az 1690 táján visszatérő ciszterciek helyreállították és megépítették a ma is álló barokk stílusú kolostorépületet.
2000-ben került az apátság szentélyébe a millenniumi emlékmű, amely Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának címet viseli.
A kolostor egykori ipari tevékenységére a kovácsműhely alapjai emlékeztetnek.
A középkori üveghuta 1986-ban került feltárásra. Az épület belsejében előkerült három kemencealap környékén talált olvadékok laboratóriumi vizsgálata igazolta, hogy itt a 12. század folyamán üveggyártás folyt. A 13. század közepén egy tűzvész következtében pusztult el. A három kemencealap közül kettőt ma betonkoszorú és üvegkupola véd.

Csohány Kálmán Galéria

A kétszeres Munkácsy-díjas grafikusművész Pásztó város jeles szülötte. A galériában a látogató megismerkedhet életútjával, grafikusi és keramikusi munkásságának illusztris darabjaival. A tárlat első termében a szülővárosához közvetlenül kapcsolódó alkotások láthatók, míg a második terem a grafikai sorozatait mutatja be. A galéria harmadik termében időszaki jelleggel szintén Csohány alkotásokat mutatunk be.

 

 

 Gaál István Emlékszoba

A Kossuth-díjas filmrendező Pásztón töltötte gyermekéveit, és az itt megszerzett élmények egész életén át elkísérték. A tárlat első részben budai lakásának nappalija látható bútoraival, könyveivel. Az emlékszoba belső része filmkészítői munkásságának dokumentumait mutatja be: forgatókönyveket, plakátokat, egykori sajtóvisszhangokat.
A kiállításba beépített vetítőrendszer segítségével megnézhetjük a róla készült portréfilmet, valamint filmjeinek néhány jellemző jelenetét.